Skip to Content

Ermeni Basım Yayın Tarihi

2012 yılı Ermeni Basın Yayın tarihinin 500. Yılı. Dünyanın birçok merkezinde sergiler, konferanslar ve çeşitli yayınlar ile anılıyor. Erivan Dünya Kitap Başkenti ilan edildi. Mozaik etkinlikleri çerçevesinde 28 Ekim 2012 pazar günü saat 14:00'de yazar Zakarya Mildanoglu ile bir söyleşi düzenliyoruz.

Mildanoğlu önce Ermeni Basım Yayım tarihinin 500. yılı dolayısıyla hazırladığı sunumu yapacak, soruları yanıtlayacak ve ardından yemek eşliğinde birlikte sohbet edeceğiz.

 

Tarih: 28 Ekim 2012, Pazar günü
Saat: 14.00 
        Sunumdam sonra yemek ve sohbet

Yer: Mozaik, Stauffacherstr. 101a,Tarihçilerin Ermenistan Platosu olarak adlandırdıkları coğrafyanın önemli bir kısmı günümüz Cumhuriyet sınırları içinde kalmaktadır. Ermeni basın yayın tarihinin tohumları bu coğrafyada atılır, yeşerir, boy verir. 405 yılında Ermeni alfabesine son şeklinin verilmesiyle Ermeni basın yayın tarihi, elyazmalarıyla önemli bir evreye girer. Yüzlerce yıl boyunca bu yöntemle sadece kendi tarihlerini değil, birçok topluluğun tarihini de kayıt altına alırlar. Dünyaya açılıp yabancı dillerden tercümeler yaparken, Ermenice çalışmalar da diğer dillere aktarılır. Bu belgeler günümüzde tarih, coğrafya, arkeoloji, din, etnografya, tıp, hukuk, sanat, ziraat gibi birçok alanda araştırma yapan bilim adamının ilk başvuru kaynakları arasında yer alır.

1450 tarihinde matbaanın keşfinin hemen ardından, 1512 tarihinde de ilk Ermenice kitap, kısa bir süre sonra da dünyanın dört yanında Ermeni matbaaları açılarak, binlerle ifade edilen birçok türden kitap basılır.

Ermeni süreli yayınları Ermeni basın yayın tarihinin özel bir kategorisini oluşturur.

1794-1980 tarihleri arasında dünyanın 42 ülkesinin 253 şehrinde, 3095 adet Ermenice periyodik yayınlanır.

Osmanlı Vilayetlerinde yüzlerce Ermenice, Ermeni harfli Türkçe gazete, dergi yayınlanır.

1832-1980 tarihleri arasında ise günümüz Cumhuriyet sınırları içinde kalan 42 merkezde 613 adet Ermenice periyodik yayınlanır. 2011 yılında ise bu sayı sadece üç adete düşer.

Zakarya Mildanoğlu bizleri Ermeni Basın Yayın Tarihi ve Süreli Yayınları konusunda bir sunuma davet ediyor.

Program

  1. Ermeni basın yayın tarihinde kısa bir gezinti.
  2. Ermeni basını ve periyodiklerine ait Avrupa, Amerika, Asya, Ortadoğu merkezleri.
  3. Osmanlı coğrafyasında Ermeni gazeteciler, matbaacılar, hurufatçılar, harf tasarımcıları, dizgiciler.
  4. Osmanlı coğrafyasında 42 merkezde 613 adet Ermeni süreli yayını.
  5. Ermenice periyodik türleri: Gençlik, kadın, tarım, spor, tıp, mizah, din, siyasi parti, sendika, sanat edebiyat ve sanat, yıllıklar, eğitim.
  6. Osmanlıda resmi ve vilayet gazeteleri ve Ermeni süreli yayınları.
  7. Ermeni harfli Türkçe periyodikler.

 

Zakarya Mildanoglu
1950 yılında Kayseri, Ekrek (yeni adı Köprübaşı) köyünde doğdu. İlkokulu İstanbul, Şişli Karagözyan Yetimhanesi’nde, Orta Okul ve Liseyi Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Ruhban Okulunda, Yüksek eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinde tamamladı.
 
Gençlik hareketlerinde yer aldı. Aktif bir politik yaşamı oldu. 12 Eylül Darbesinde tutuklandı üç yıl cezaevinde kaldı. Türkiye Mimarlar Odasında sekreterlik görevleri üstlendi. 1986 yılına Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği ikinci başkanlığını yaptı.
 
Mesleki alanda önemli sayılacak restorasyon ve mimari projelere imza attı. Türkiye’nin ilk havagazı fabrikası olan Beylerbeyi Sarayı için inşa edilen Kuzguncuk Gazhanesi, Ermeni Katolik dünyasına ait Ortaköy Andonyan Birliği Manastırı restorasyon projelerini hazırladı. Shell Türkiye Genel Müdürlük Binası ve Kuyumcukent gibi yatırımların, yatırım ve proje danışmanlığını, genel koordinatörlüğünü yürüttü.
 
Van Akhtamar Surp Haç Kilisesi restorasyon çalışmalarına Türkiye Ermenileri Patrikliği adına katıldı, Diyarbakir Surp Giragos Kilisesi Restorasyonuna danışmanlık yaptı. Haycar, Ermeni Mimar ve Mühendisler Derneğinin kurucu üyesi oldu. İzmir, Ankara ve İstanbul’da üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde Ermeni kültürünün farklı alanlarıyla ilgili pek çok konferans verdi. Anadolu Ermeni yerleşimleri, kilise ve okulları, yapı sanatı konusunda fazla sayıda makalesi yayınlandı.   
 
Uluslar arası Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği 1909 Adana Ermeni Katliamının 100. Yılı, Kültürel Etkileşim Sempozyumu’nun aktif katılımcısı oldu, bildiri sundu, sergiler hazırladı. 2012 yılında Ermenistan Uluslararası Erivan Bianeli’ne katılarak birincilik ödülü aldı. Almanya, Ermenistan’da birçok konferansa katılıp tebliğ sundu.
Ocak 2012’de Hrant Dink’in öldürülüşünün beşinci yılı anma etkinlikleri için davetli olarak Amerika ve Kanada’nın çeşitli şehirlerinde sunumlar yaptı. Ermeni basın tarihinin 500. Yılı nedeniyle New York’ta bir konferans verdi.
 
Son dört yıldır Ermeni kültür, sanat, basın tarihi konusunda Agos gazetesinde yazarlık yapıyor. Zakarya Mildanoğlu’nun Başlangıcından Günümüze Ermeni Periyodik Basın Tarihi adlı yayınlanmamış bir çalışması bulunmaktadır.
 
Zakarya Mildanoğlu, Jale Mildanoğlu ile evli olup iki çocukları vardır.