Skip to Content

Yazar Azad Sağnıç ve yayıncı Yalçın Bürkev ile söyleşiTarih: 12 Mart 2017 Pazar
Saat: 14:00 Söyleşi
Saat: 18:00 Akşam Yemeği
        
Yer: Mozaik, Hardstrasse 35, 8004 Zürich

 Mozaik Etkinlikler Grubu’nun düzenlediği gelecek toplantının konukları “Orhan Keskin, Bana Beyaz Bir At Getirin” adlı biyografik kitabın yazarı Azad Sağnıç ve yayıncısı Yalçın Bürkev.

Orhan Keskin 1984 yılında Diyarbakır cezaevindeki ölüm orucunda yaşamını yitiren bir Dev Yolcu. Azad Sağnıç kitabında Orhan Keskin’in yakınlarının ve onunla birlikte çalışmış / yaşamış insanların anlatımlarıyla bir taraftan Diyarbakır’daki Sol Hareketler`in anatomisini sunarken, diğer taraftan 12 Eylül Faşizmi`nin sembollerinden biri haline gelen Diyarbakır cezaevinde yaşananları gözler önüne seriyor:

1975’i önceleyen dönem Diyarbakır’da ve Türkiye Kürdistan’ı genelinde etnik vurgulu hareketler mevcutsa da esas ayrılık sağ/sol, ilerici/gerici ayrımları üzerinde oluşmaktaydı. Kürdistan’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da bu ayrıma paralel, Batı’daki örgütlenmenin benzeri bir Dev Yol örgütlenmesi oluşmuştu. 70’li yılların sonlarına doğru Kürt ulusal bilinci ön plana çıkmaya başlamış ve Doğu’da Dev Yol’u da etkileyen yeni bir döneme geçilmiştir. Kitabın önemli bir kazanımı Türkiye Solu açısından bilinmeyen bu dönemi öne çıkarmasıdır.

Bu dönem aynı zamanda sol içi hesaplaşmaların, çatışmaların, iktidar kavgalarının Diyarbakır özelinde de yoğunlaştığı bir dönemdir. Böyle bir çatışmanın akabinde Orhan Keskin`de yakalanıyor. Kitabın ikinci bölümü Orhan Keskin’in şahsında Diyarbakır Cezaevi`nde yaşananlara ayrılmıştır. Orhan Keskin dışarıda olduğu gibi içeride de ideallerine uygun biçimde yaşar. Cezaevi koşullarının ölüm orucundan başka bir yol bırakmadığı koşullarda gönüllü olarak Dev Yol grubundan “ilk ölecekler” listesine yazılır. Ölecek bir kişi söz konusu olacaksa bu kendisi olacaktır.

Açlık grevi başarıyla sonuçlanır. Ancak PKK’lı tutsak Cemal Arat ve Orhan Keskin açısından artık çok geçtir. İkisi de hayatlarını kaybetmişlerdir.

Toplantıda kitabın oluşum sürecinden başlayarak Orhan Keskin’in yaşamı ve ölümü dolayımında 80 öncesi Sol, Kürdistan’daki Sol ve Kürt Hareketleri’nin gelişimi, cezaevi süreci ve sol içi ililşkiler konuşulacak.