Skip to Content

Yeni Anayasa Tartışmaları ve Azınlık Haklarıİki yıl önce bir edebiyat söyleşisi için davet ettiğimiz Ayşegül Devecioğlu ile bu kez „Türkiye’de Anayasa Tartışmaları

ve Azınlık Hakları“ konulu bir söyleşi yapacağız.

Yer: Mozaik Staufachherstrasse 101a

Tarih: 2 Haziran 2013 Pazar

Saat: 14:00 Söyleşi

          18:00 Akşam Yemeği 

Türkiye’de 2007’den bu yana gündemde olan yeni anayasa tartışmaları, 2011 yılında

yapılan genel seçimlerden sonra oluşturulan Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile

farklı bir boyut kazandı. Dört partinin eşit sayıda üyeyle katıldığı komisyonun

oluşturulmasıyla birlikte anayasa yazım süreci başladı. Yeni anayasa yazımı, süren

savaşın gölgesinde, fikir, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki engeller ve anti

demokratik uygulamalarla, şeffaflıktan ve katılımcılıktan uzak bir biçimde sürdü. Anayasa

yazım sürecini demokratikleştirecek siyasi reformların yapılmaması, muhalif kesimlere

yönelik kitlesel operasyonlar toplumun önemli bir kesimin tartışma ve yazım sürecinden

fiilen dışlanmasına neden oldu.

 

Gelinen noktada, dört partinin Türkiye’yi evrensel ölçütlerde hak ve özgürlüklere kavuşturacak,

toplumun tüm farklılıklarıyla eşitlik, özgürlük ve barış içinde yaşamasını sağlayacak, bireysel,

kolektif, sosyal, ekonomik siyasi hak ve özgürlükleri tanıyan, yerel ve yerinden demokrasiyi

esas alan, doğanın ve diğer canlıların haklarına saygılı, emekten yana, çoğulcu, katılımcı,

cinsiyet eşitlikçi yeni bir anayasa konusunda uzlaşmaya varamayacağı ortaya çıkmış durumda. 

 

Öte yandan 21 mart 2013’te Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı ile girilen barış sürecinin 

kalıcılığı tam da demokratik hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye alınmasına bağlı. 

Barış ve Demokrasi Partisi’nin bünyesinde oluşturulan Anayasa Komisyonu ve Danışma 

Meclisinin üyesi yazar Ayşegül Devecioğlu ile anayasa yapım süreci, siyasi partilerin 

anayasa önerileri ve komisyon çalışmaları ile kalıcı barışı güvenceye alacak yasal ve 

anayasal adımların neler olması gerektiği konusunda bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 

 

Toplantıdan sonra isteyenler Mozaik’deki akşam yemeğine katılıp,

sohbete devam edebilirler.