Skip to Content

Sinan Özbek ile Okuma ve Söyleşi


Tarih: 23 Mart 2014, Pazar günü

Saat: 14.00 Okuma ve Söyleşi
          18.00 Akşam Yemeği


 

20. yüz yıl ideolojiler çağı olarak tarihe geçti. Dünyanın bir yanında adil bir toplum yaratmak iddiasıyla sosyalist iktidarlar kurulurken, öbür yanında‚ üstün ırkın dünya egemenliği hayallerini savunan faşist iktidarlar oluştu.

21. yüzyılda ise ideolojilerin sonunun geldiği, bununla bağlantılı olarak adil bir toplum kurma hayallerinin de bittiği iddia olunmakta.

Peki gerçekten ideolojilerin sonu mu geldi? Adil bir toplum yaratmak arzusu artık bir hayal mi? Ya da adil toplumsal ilişkileri ideolojilerden bağımsız olarak yaratmak münkün mü?

Bu ve benzeri soruların yanıtlarını ararken, öncelikle ideoloji kavramının nasıl ve hangi dönemde ortaya çıktığını, farklı dönemlerde ne anlam ifade ettiğini netleştirmek yararlı olacaktır.

Türkiye’de ideoloji konusunda en kapsamlı çalışmalardan birinin yazarı olan Sinan Özbek’le yukarıdaki soruları tartışıp, ideolojilerin günümüzde ne ifade ettiğini ve gelecek açısından önemini irdeleyeceğiz.

‘İdeoloji Kuramları’ adlı kitabın yazarı olan Sinan Özbek, kitabında bağımsız bir ideoloji konseptini adlandıran ve gerekçelendiren, Napolyon’dan Marx’a, Lenin’den Althusser’e kadar filozof ve tarihsel kişiliklerin yaklaşımlarını eleştirel bir gözle sunmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümü başkanlığını yapan Sinan Özbek ideoloji kuramları yanında pratik felsefe ile ilgilenmektedir. Das Argument adlı Almanca yayınlanan derginin bilim kurulu üyesi olan Özbek’in ‘Schriften zur praktischen Philosophie am Beispiel der Türkei’ adlı kitabi 2011 yılında ‚Westfaelisches Dampfboot‘ yayınevi tarafından yayınlanmıştır.