Skip to Content

Gezi Direnişi ve Politikanin Mekansal Yeniden İnşasıTarih: 31 Mayıs 2015 Pazar
Saat: 14:00 Söyleşi
Saat: 18:00 Akşam Yemeği
        
Yer: Mozaik, Hardstrasse 35, 8004 Zürich


 

Mozaik’de Gezi direnişi konusunda düzenlediğimiz ikinci toplantının konuğu İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Hatice Kurtuluş.

Bilindiği gibi, 2013 yılı mayıs ayının son günlerinde, İstanbul’un merkezinde kalan tek müşterek yeşil alanın bir AVM’ye çevrilerek yok edilmesi girişimi geniş toplumsal kesimlerde bir öfke patlaması yaratmış ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin her köşesinde, Türkiye tarihinde eşi görülmemiş boyutta kitlesel eylemlere yol açmıştı.

2014 yılı haziran ayında Orhan Esen’le düzenlediğimiz Gezi konulu ilk toplantıda İstanbul’a yönelik mekan stratejileri ve Gezi’deki AVM projesini de içeren Taksim yayalaştırma projesini tartışmış, kısaca da Gezi olayları ve Gezi sonrası siyaseti konuşmuştuk.

Gezinin ikinci yıl dönümüne denk gelen bu ikinci toplantıda sosyolog Hatice Kurtuluş’la Gezi direnişine yol açan koşulları, Gezi direnişi pratiğinin yol açtığı ve Türkiye’deki politikayı Gezi Direnişi öncesi ve sonrası olarak ayıran kırılmayı ve yeni muhalefetin mekansal direnişin içinden nasıl inşa edilebileceğini konuşacağız

------------------------------------------

Prof. Dr. Hatice Kurtuluş: Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans ve yüksek lisans, ODTÜ Şehir Planlama Bölümünde doktora yaptı. Çalışma alanı Kentsel Siyaset, Kent Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi ve Sınıf Çalışmaları olan Hatice Kurtuluş halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda kitap ve makalesi yayınlanan Hatice Kurtuluş’un konumuzla ilgili eserlerinden bazıları şunlardır: 

  • Kurtuluş, H. (2005), İstanbul'da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayınları, istanbul.
  • Kurtuluş, H. ve S. Purkis, (2013), İnşaata Dayalı Kentleşme Politikaları altında Istanbul’da Orta Sınıfların Sosyo-Mekansal Yeniden İnşası), TUBITAK Project Rapor, Pr. Nr.110K061, www.ulakbim.gov.tr/eng/ 
  • Kurtuluş, H., S. Aslan ve B. Şen, (2013), Bir sanayi yerleşmesi olarak Kağıthane’nin Toplumsal Tarihi , Kagithane Belediyesi yayını, Istanbul. 
  • Kurtuluş,H. (2007) Kent Tarihinin Mekandaki İzleri, Second Urban Oral History Workshop in Muğla, Eds. A. Durakbaşa ve Ö. Şahin, Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, Muğla.